bis uewenhin
bis nach oben bis oben hin
jusqu'en haut à ras bord
to the brim to the rim of a container to the top
até acima até ao cimo até à borda
den Tank ass voll bis uewenhin
ech hu mech net getraut, bis uewenhin ze klammen
eis Garage ass bis uewenhi voll mat Schrott
EGS ech hunn es bis uewenhi mat dengem Gesouers ech sinn denges Gesouers sat