Uewerkierper
Uewerkierperen
Uewerkierpere
Oberkörper
torse buste
torso upper body
tronco busto
d' Schwëmmer 1 hu gewéinlech e muskuléisen Uewerkierper
mäi Brudder huet seng Bee geläämt, mee duerfir ass säin Uewerkierper ëmsou méi trainéiert