ufälleg (fir)
anfällig (für)
sensible (à) sujet à vulnérable (à)
susceptible (to) vulnerable (to) prone (to)
suscetível (a) propenso a sujeito a
als Kand war ech ufälleg fir Anginnen
Leit mat Virerkrankunge si méi ufälleg , 1 fir Komplikatioune bei enger Infektioun mam Coronavirus ze kréien
Bëbeeën, déi ze fréi op d' Welt 1 kommen, sinn dacks méi ufälleg
ekonomesch schwaach Länner si méi ufälleg fir Krisen
vulnerabel