Uferen
Ufere
Ufer
rive bord berge
bank shore
margem borda beira
d' Ufer 1 vum Floss gëtt mat Bëtongsmauere stabiliséiert
e puer Bouwe souze laanscht d' Ufer 1 vum Séi ze fëschen
Uwänner
Ufer
Uwänner