Ugeleeënheeten
Ugeleeënheete
Angelegenheit
affaire question
matter business
assunto questão
ech kann dir an där penibeler Ugeleeënheet leider net hëllefen
Affär
Saach
Ugeleeënheet
Affär
Saach