Ugräifer
Angreifer
agresseur
agressor
op der Grenz hunn d' Zaldoten 1 d' Ugräifer 1 ofgewiert