Ugräiferinnen
Ugräiferinne
Angreiferin
agresseuse
agressora
d' Police 1 sicht no enger geféierlecher Ugräiferin , 1 déi direkt e puer Affer soll attackéiert hunn