Ukloen
Ukloe
Anklage vor Gericht
inculpation
charge in court arraignment
acusação em tribunal
et steet nach net fest, ob et zu enger Uklo géint de Beschëllegte kënnt