hunn
ugeknäppt
intransitiv
uknäppen (un)
anknöpfen (an) mit Knöpfen befestigen (an)
boutonner (à) attacher à l'aide de boutons (à)
to button on
prender com botões (a) abotoar
pass op, datt s du deng Kaputz richteg uknäpps , 1 soss verléiers de se nach!