hunn
ugelackelt
transitiv
anlocken
attirer allécher
de Kanner hir Limonad lackelt d' Harespelen 1 un
op der Braderie ginn d' Leit 1 mat allméiglechem Kreemchen ugelackelt