einstimmig
unanime unanimement, à l'unanimité
unanimous unanimously
unânime unanimemente, por unanimidade
et gouf haut fir d' éischte 1 Kéier eng unanime Meenung an eiser Kommissioun
dem jonken Architekt säi Projet ass unanime ugeholl ginn
eestëmmeg
unanime
eestëmmeg