Undeeler
1
Anteil Teilmenge
part pourcentage, taux
share percentage
parte percentagem, taxa
bei der weltwäiter Stroumproduktioun ass den Undeel u Sonnenenergie nach minimal
2
Anteil Teilbesitz
part de propriété
share of a property
parte quinhão
wéi mir eisen Terrain verkaaft hunn, hunn ech zu Gonschte vu mengem Neveu op mäin Undeel verzicht
3
Undeel huelen un
Anteil nehmen an
prendre part à compatir à
to share in
participar de condoer-se de
d' ganzt 1 Duerf huet Undeel un der Famill hirer Trauer geholl