abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
heft d' Dokumenter 1 uneneen , 1 datt s de keent verléiers ! 1
kenns du e Knuet, fir en déckt an en dënnt Seel uneneen zestrécken? 1
d' Prisonéier 1 goufen unenee gestréckt, 1 fir datt kee sollt fortlafen