in Uniform
en uniforme
uniformed
de uniforme de farda
um Flughafen hunn zwee Uniforméierter d' Wallisse 1 kontrolléiert