Uniounen
Unioune
Union Bündnis
union groupement, alliance
union alliance
união agrupamento, aliança
de Prinzip vun enger neier politescher Unioun gouf um Sommet festgehalen
wärend de Verhandlunge mam Patronat koum et zu enger Unioun vun deenen zwou Gewerkschaften