hunn
ugezaapt
transitiv
anzapfen
mettre en perce tirer au tonneau
to tap a cask, a barrel
espichar abrir uma vasilha
den Owend um Fest ginn e puer Béierfässer ugezaapt
EGS eisen Noper um Camping huet eis Stroumleitung ugezaapt eisen Noper um Camping huet heemlech vun eiser Stroumleitung profitéiert