Urawunner
Ureinwohner
autochtone aborigène
aborigine native inhabitant
autóctone aborígene
d' Kultur 1 vun den Urawunner ass gréisstendeels vun den Eruewerer zerstéiert ginn