hunn
urinéiert
intransitiv
urinieren
uriner
to urinate
urinar
d' Police 1 huet e Mann protokolléiert, deen op den Trottoir urinéiert hat
kënnt Der wannechgelift an d' Dëppchen 1 urinéieren an et dann der Infirmière ofginn