ursprünglich
initial originel initialement, à l'origine
original first, earliest originally
inicial original inicialmente, originariamente
den ursprénglechen Text gouf gekierzt
dat Wuert kënnt ursprénglech aus dem Griicheschen