Uruguayer
Uruguayer
Uruguayen
Uruguayan
uruguaio
mäi beschte Frënd ass Uruguayer