Usätz
1
Ansatz Stelle
naissance limite, commencement raccord
hairline edge seam join
raiz base junção
et gesäit een den Usaz vu sengem Toupet
den Usträicher huet net gutt geschafft, et gesäit een iwwerall den Usaz vun der Tapisserei
2
Ansatz Anlauf, Ausgangspunkt
essai tentative début
attempt approach starting point
tentativa (primeiro) passo princípio
déi offiziell Visitt ass en éischten Usaz , 1 fir d' Relatiounen 1 tëschent deenen zwee Länner ze verbesseren
dat ass e gudden Usaz , 1 mee et geet nach laang net duer