Uspillungen
Uspillunge
Anspielung
allusion référence, insinuation
alusão referência, insinuação
säi Kënschtlernumm ass eng Uspillung op eng historesch Figur
hal op, Uspillungen ze maachen, so et riichteraus!
Allusioun
Uspillung
Allusioun