vegetativ unbewusst
végétatif
vegetative
vegetativo
de Mënsch ka säi vegetatiivt Nervesystem net bewosst steieren