vierunddreißig
trente-quatre
thirty-four
trinta e quatro
an der Urgence goufen haut véierandrësseg Patiente behandelt
34
number
véierandrësseg
34