vierzigmal
quarante fois
forty times
quarenta vezes
de Fichier gouf scho véierzegmol erofgelueden
EGS ech hunn der dat scho véierzegmol erkläert ech hunn der dat scho ganz dacks erkläert
40-mol
number
véierzegmol
40-mol