Veräiner
Verein
association club
club association
associação clube
eise Veräin huet ëmmer manner Memberen
fir d' nächst 1 Joer muss eise Veräin sech no engem neien Trainer ëmkucken
de Veräin huet de Kommitee ofgewielt d' Membere 1 vum Veräin hunn de Kommitee ofgewielt