veranlaagt sinn
veranlagt sein
avoir des dispositions (pour)
to be predisposed to be inclined
ter disposição para ter propensão para
et gëtt Leit, déi net sportlech veranlaagt sinn