verdächtig Verdacht erregend, unter Verdacht stehend
suspect
suspicious suspect
suspeito
um Flughafen ass bei enger Kontroll e verdächtege Pak fonnt ginn
de Verbriecher huet sech duerch säi komescht Behuele verdächteg gemaach
d' Police 1 huet dem Verdächtege säin Alibi kontrolléiert