verdienstvoll
méritant
meritorious praiseworthy
de mérito meritório
viru Kuerzem goufen eng ganz Rei verdéngschtvoll Memberen ausgezeechent