Verdikter
1
Urteil Richterspruch
verdict jugement
verdict judgement
veredicto sentença
d' Riichter 1 hunn d' Héicht 1 vun der Geldstrof am Verdikt festgehalen
Urteel
2
Urteil Entscheidung
verdict décision
verdict decision
veredicto decisão
beim Referendum war de Verdikt vun de Wieler eendeiteg
Urteel
1
Verdikt
Urteel
2
Verdikt
Urteel