hunn
verdillegt
transitiv
1
vertilgen vernichten
détruire exterminer
to destroy to eradicate
erradicar exterminar
mat dësem Mëttel verdillegt mäi Papp d' Onkraut 1 am Gaart
2
EGS
vertilgen aufessen
liquider finir en mangeant
to demolish to polish off
enfardar acabar com consumir completamente
nom Wisefest huet de Kommitee de Rescht Taart a Kuch verdillegt
verdrécken
2
EGS
verdillegen
verdrécken