hunn
verdonkelt
transitiv
verdunkeln abdunkeln
obscurcir
escurecer
mir mussen de Sall verdonkelen , 1 fir datt d' Leit 1 d' Presentatioun 1 um Ecran gutt gesinn