hunn
vereenheetlecht
transitiv
vereinheitlichen
uniformiser standardiser
uniformizar estandardizar
d' administrativ 1 Demarchë mussen all vereenheetlecht ginn
uniformiséieren
vereenheetlechen
uniformiséieren