hunn
verfaasst
transitiv
verfassen
rédiger
to draw up to draft
redigir
de Sekretär ass amgaang, de Rapport vun der Sëtzung ze verfaassen
redigéieren
verfaassen
redigéieren