Verfassungen
Verfassunge
1
Verfassung Grundgesetz
constitution loi fondamentale
constitution fundamental set of laws
constituição lei fundamental
dem Minister seng Pouvoire ginn duerch d' Verfassung 1 gereegelt
Constitutioun
2
Verfassung Zustand
état physique, mental
condition constitution state of health
estado físico, mental
wéi ech mäi Monni fir d' lescht 1 gesinn hunn, war en an enger schlechter Verfassung
de Riichter sot, den ale Mann wier nees an der Verfassung , 1 fir viru Geriicht kënnen auszesoen
1
Verfassung
Constitutioun