Verfechter
Verfechter
défenseur partisan
defender advocate
defensor partidário
hien ass en iwwerzeegte Verfechter vum Liberalismus
Verteideger
Verfechter
Verteideger
Defenseur