verfeindet
brouillé ennemi
hostile enemy
desavindo inimigo
e gemeinsamen ekonomeschen Interessi kéint déi verfeint Natiounen erëm zesummebréngen
déi verfeint Famille prozesséiere scho jorelaang wéinst enger Bagatell