hunn
verflecht
transitiv
verflechten verbinden
lier étroitement imbriquer
interligar imbricar
déi zwou Organisatioune sinn enk matenee verflecht