hunn
verfout
transitiv
verfugen
jointoyer
to grout
fazer as juntas de
de Léierbouf huet d' Plättercher 1 tipptopp verfout
ausfouen
fouen
verfouen
ausfouen
fouen