hunn
verginn
transitiv
vergeben zuteilen
donner attribuer officiellement
to allocate to to award to
atribuir conceder oficialmente
de Gemengerot huet d' Aarbechten 1 an der Sportshal un e Betrib aus dem Duerf verginn
d' Federatioun 1 vergëtt all Joer nëmmen eng begrenzt Zuel Lizenzen
du brauchs dech net méi ze beméien, déi Aarbechtsplaz ass scho verginn
EGS hien ass scho verginn hien ass schonn an enger fester Bezéiung