Vergréisserungen
Vergréisserunge
1
Vergrößerung räumlich
agrandissement en superficie, en espace
enlargement spatial
ampliação aumento em superfície, em espaço
no der Vergréisserung vum Lycée ass Plaz fir iwwer 1000 Schüler
2
Vergrößerung optisch
agrandissement grossissement optique
enlargement magnification optical zoom
ampliação ótica
op dëser Foto gesäis de d' Vergréisserung 1 vun enger Bakteerie
meng Spektiv huet eng zéngfach Vergréisserung