Vergréisserungsglieser
Vergrößerungsglas
loupe instrument d'optique
magnifying glass
lupa instrumento ótico
ouni Vergréisserungsglas kréien ech d' Zeitung 1 net méi gelies
Lupp
Vergréisserungsglas
Lupp