verhasst
détesté détestable
hated disliked
odiado malquisto
deen arroganten Typ ass iwwerall verhaasst
mat sengem Behuelen huet en sech iwwerall verhaasst gemaach