verhältnismäßig vergleichsweise
relativement proportionnellement
relatively
relativamente em proporção
an deem Beruff gëtt et verhältnisméisseg wéineg Fraen