Verherrlechungen
Verherrlechunge
1
Verherrlichung
éloge apologie
glorification
elogio apologia
dee Film ass vu vir bis hannen déi rengste Verherrlechung vun der Gewalt