Verjärungen
Verjärunge
Verjährung
prescription (pénale)
statute of limitations
prescrição (penal)
fir dat schlëmmt Verbrieche gëtt et keng Verjärung