sinn
verklongen
verklong
intransitiv
verklingen
s'éteindre s'évanouir expirer son, note
to fade away sound
extinguir-se desvanecer-se som, nota
de begeeschterte Publikum huet scho geklappt, nach éier déi lescht Nout verklonge war