hunn
verknujelt
transitiv
verknittern zerknittern
chiffonner froisser
amarrotar amarfanhar
setz dech emol riicht, du verknujels däi Paltong hanne ganz!
den Automat wëllt mäi verknujelte Schäin net huelen
verknauteren
verkniwwelen
verknujelen
verknauteren
verkniwwelen