hunn
verlauschtert
intransitiv
1
zufällig mitbekommen vom Hörensagen
apprendre par hasard par l'écoute
to overhear
ouvir dizer apanhar no ar pela audição
ech hu gëschter am Bistro verlauschtert , 1 eisen Usträicher wier esouwäit faillite
reflexiv
2
sich verhören
entendre de travers
to mishear
ouvir mal entender mal
du hues dech do bestëmmt verlauschtert , 1 ech ka mer net virstellen, datt hien dat esou gesot huet
sech verhéieren
2
sech verlauschteren
sech verhéieren