hunn
vermidden
vermeit
transitiv
vermeiden verhindern
éviter empêcher
to avoid to prevent
evitar impedir
schreift ären Numm an d' Bicher, 1 fir Verwiesslungen ze vermeiden ! 1
déi doten Diskussioun war net ze vermeiden
evitéieren
verhënneren
vermeiden
evitéieren
verhënneren